Sinterklaas is net weer terug naar Spanje en de Kerstman is onderweg. Wat voor speelgoed staat er bij jouw kind in de kast? En wat leert hij er van?
Bij een overvolle kast met speelgoed zou je kunnen kijken welk speelgoed je graag wilt houden en wat je weg wilt zetten. Soms kan speelgoed ineens weer interessant zijn als het een tijdje weggeborgen is geweest.

Blokken

Constructie- en compositiemateriaal
Spelen met constructiemateriaal leert je kind de eigenschappen van verschillende vormen kennen. Het bevordert het rekenkundig inzicht. Ze leren inschatten of een bouwwerk stevig en functioneel is. Het bevordert het oplossend vermogen. En ze ontwikkelen hun fijne motoriek.

Voorbeelden van constructiemateriaal: blokken, lego, k’nex, technisch lego, treinrails, mozaïk, kralenplank etc.

Ongevormde materialen
Het leuke van ongevormd materiaal is, dat je eindeloos kan variëren en iedere keer opnieuw kan beginnen. Kinderen ontwikkelen hun fijne motoriek. Ze leren de eigenschappen van het materiaal kennen. Het is goed voor de tactiele (gevoel) ontwikkeling en met wat extra attributen kunnen ze leren meten en wegen.

Voorbeelden van ongevormd materiaal: klei, water, zand, etc.

Vormgevende materialen
Met vormgevende materialen kan je kind zijn fantasie of de werkelijkheid omzetten in beeld, bijvoorbeeld een tekening. Ze leren met verschillende materialen en gereedschappen te werken en ontwikkelen de fijne motoriek.

Voorbeelden van vormgevende materialen: verf, potloden, knutselmateriaal, timmermateriaal, etc. 

fantasiespel

Fantasiespel
Zowel jongens als meisjes kunnen helemaal opgaan in fantasiespel. Fantasiespel is een hele goede manier om de dagelijkse indrukken te verwerken. Ze oefenen met sociale vaardigheden, spelen verschillende rollen waardoor ze zich leren te verplaatsen in een ander en de ander te begrijpen. Ze oefenen dagelijkse handelingen en leren bovenal zichzelf kennen. Het is heel normaal dat ook jongens in de kleuterleeftijd graag met poppen en keukentjes spelen, zij zijn net als meisjes bezig met het verwerken van indrukken.

Voorbeelden van speelgoed voor fantasiespel: verkleedskleren, poppen, boerderijdieren, auto’s, keukentje, winkeltje, playmobiel etc.

Speel-leer-materiaal
In de meeste kleuterklassen barsten de kasten van de speel-leer-materialen. Speel-leer-materialen hebben een duidelijk doel en resultaat. Het is voor een kind daarom heel meetbaar wat zijn niveau is en dat kan erg stimulerend werken. Je kind oefent met taal- en rekenvaardigheden. Leert zich concentreren. En ervaart het om te winnen of te verliezen.

Voorbeelden van speel-leer-materiaal: puzzels, mini-loco, bord- en kaartspelletjes, etc.

Overig
Verder is er nog veel speelgoed dat onder de categorie: vermaak valt.

Buiten spelen
Natuurlijk leert je kind ook veel van buiten spelen. Daarover schreef ik in september dit artikel.

Waar speelt jouw kind graag mee?