Categorie: Peuter

Werken met beloningskaarten

Het werken met beloningskaarten past goed bij een positieve opvoeding. Je kan ermee een negatief patroon doorbreken. Een situatie waarbij je vaak moet mopperen en je op voorhand al frustratie voelt opborrelen.

Beloningskaart

Stel je kind wil zijn groenten niet opeten. De kans is groot dat je je al schrap zet voor de strijd nog voordat het eten op tafel staat. Deze negatieve sfeer voelt jouw kind ook en vaak is het resultaat dat ook je kind in de strijdhouding schiet. Door in dit geval met een beloningskaart te gaan werken, kan het soms lukken om van groente eten een positieve ervaring te maken.

Beloningskaarten hebben als doel om op een positieve wijze een gedragsverandering te weeg te brengen, een vaardigheid aan te leren of routine in te bouwen. Zodra het gedrag wat je beloond er goed in zit en het een gewoonte wordt, kan je stoppen met de beloningskaart.
Het is veel leuker om complimenten te krijgen, dan straf. Voor een baas die je waardeert werk je ook liever dan voor een baas waarbij het personeel het gevoel krijgt het nooit goed te doen.

Schrijf op de kaart welk gedrag je wil belonen. Het gewenste gedrag staat centraal in plaats van het ongewenste gedrag. Bepaal hoe vaak je per dag het gewenste gedrag wilt zien en maak daar een aantal vakjes voor. Zorg dat het aantal keer dat je het gewenste gedrag wilt zien ook haalbaar is voor je kind. Als het te moeilijk is, dan geeft je kind het misschien op. In de loop van de tijd kan je altijd nieuwe kaarten maken met meer vakjes. Bepaal ook of je een sticker in het vakje wilt plakken of dat je je kind het vakje laat inkleuren. Sommige kinderen vinden de sticker alleen al beloning genoeg, maar je kan er ook voor kiezen om een extra beloning te geven voor een vol rijtje of een volle kaart. Een extra beloning hoeft niet heel groot te zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je samen zijn favoriete spelletje speelt, dat hij naar de speeltuin mag, dat hij een klein cadeautje krijgt of dat je zijn lievelingskostje maakt. Kies iets waar hij zijn best voor wilt doen en wat voor jou haalbaar is.
Het geven van een extra beloning kan je ook opbouwen. Waar je misschien eerst al een beloning geeft bij een vol rijtje, kan je op gaan bouwen naar bijvoorbeeld 4 rijtjes per week voordat er een extra beloning volgt, totdat je zover bent dat je van je kind kan verwachten dat hij een hele week iedere dag zijn rijtje vol heeft voordat hij een beloning krijgt.

Hang de kaart op een goed zichtbare plek in het huis. Leg je kind uit hoe de beloningskaart werkt en stimuleer hem om het gewenste gedrag te laten zien.
Als jij  enthousiast bent over het goede gedrag en als je laat zien dat je geloofd dat hij het kan, is de kans groot dat jou kind beter zijn best gaat doen.
Zorg dat je meteen na het zien van het gewenste gedrag je kind meeneemt naar de kaart en de sticker laat plakken of het vakje laat kleuren.

Hebben jullie al ooit eens met een beloningskaart gewerkt?

Sinterklaasstress

Sinterklaastijd, niet mijn favoriete tijd van het jaar. Jammer want het kan heel leuk zijn. Maar als je met groepen kinderen werkt herken je het misschien; 4 weken lang gespannen kinderen die bij ieder zuchtje beginnen te huilen of driftig worden. De sinterklaastijd is voor sommige kinderen een tijd van grote chaos en paniek. Want Sinterklaas en zijn Pieten zijn overal; op school is plotseling de klas overhoop gehaald door een stoute Piet, sommige scholen hebben zelfs een slaapkamer gemaakt waar Sint of Piet kan slapen, thuis zit er soms een cadeautje in de schoen, op het werk van papa komt Sinterklaas, hij komt ook op school, bij de zwemles en in het buurtcentrum en op iedere hoek van de straat kan een Piet zitten. Dit geeft sommige kinderen erg veel onrust en een onveilig gevoel.

schoentje zetten (1)

Heb jij zo’n kind die rond deze tijd van het jaar onrustig wordt, of hangerig, of om het minste gaat huilen? Dan heb je misschien iets aan de volgende tips:

Tips:
– Zorg dat thuis een veilige en rustige plek blijft. Dat houdt in dat Piet niet in huis komt om dingen om te gooien of te verplaatsen. Maar ook dat je je kind niet het gevoel geeft dat Piet en Sint constant op hem letten.
– Dreig niet met straf van Sint en Piet.
– Maak het voor het kind duidelijk op welke dagen hij zijn schoentje mag zetten. Twee keer per week is meer dan genoeg. Je kan hem zelfs erop voorbereiden dat er op woensdag bijvoorbeeld altijd alleen snoepgoed in zal zitten en op zaterdag een klein cadeautje. Als dit een verandering is, kan je Piet een briefje in de schoen laten doen waarop hij uitlegt dat hij vanaf nu nog maar twee keer per week zal komen.
– Ook het aantal cadeautjes op Sinterklaas avond kan je van te voren afspreken en aan je kind vertellen. Zorg er dan voor dat grootouders zich ook aan de afspraken houden.
– Ga maar naar één feest waarbij Sinterklaas op bezoek komt. Komt hij al op school, ga dan liever niet ook nog naar het feest op het werk en op de sportclub.
– Verminder prikkels, zoals Sinterklaasshows op tv of in het centrum.
– Ruim na Sinterklaasavond nog niet alle decoratie, sinterklaaspoppetjes of verkleedskleren op. Door je kind nog een paar dagen de tijd te geven om met deze dingen te spelen, verwerkt hij de gebeurtenissen van de weken daarvoor.

Hoe ervaart jouw kind deze tijd? Of heb je zelf nog tips? Laat dan gerust een reactie achter.

Taalontwikkeling Deel 2: Opdrachten geven en afspraken maken

Opdrachten geven aan je kind
Vaak is het geven van een opdracht aan je kind eenrichtingsverkeer. Jij als ouder vertelt wat het kind moet doen en verwacht vervolgens dat je kind het uitvoert. Sommige kinderen horen niet goed wat je hebt gezegd, snappen de opdracht niet, of kunnen alle onderdelen van de opdracht niet onthouden.

Praten met je kind (1)

Tips:
Zorg dat je de aandacht hebt van je kind.
Geef opdrachten die passen bij de leeftijd van je kind.
Laat je kind de opdracht herhalen.
Help je kind op gang.
Geef kaders aan je opdracht (wanneer moet het gebeuren en hoe).
Wanneer je kind vaak ongehoorzaam is, zorg er dan voor dat de consequentie voor ongehoorzaam zijn logisch is, je deze consequentie benoemt en je kind nog de kans geeft te gehoorzamen voordat je de consequentie uitvoert.
Als je een reden geeft waarom iets moet, zorg dat deze reden eerlijk is.

De laatste tip is voor ouders die soms een reden geven die niet eerlijk is.

Zoals: ‘Je moet voor 19.00 uur binnen zijn, want daarna komen de kinderlokkers.’ Of: ‘Je moet wel groenten eten anders vallen je tanden uit.’

Vaak zijn dit redenen die niet alleen onwaar zijn, maar ook nog bedoeld zijn om het kind bang te maken. Dreigen met de straf van Sinterklaas, van God of van de juffrouw op school zijn hier variaties op. Je kind gaat op deze manier gehoorzamen uit angst en niet uit het respect voor jou of voor de regel die je stelt. Daarbij schuif je de verantwoordelijkheid af naar een ander persoon. Zodra je kind erachter komt dat er buiten helemaal geen kinderlokkers lopen na 19.00 uur, daalt je geloofwaardigheid. Je kind trekt vervolgens jouw woorden vaker in twijfel. Daarbij werkt dreigen met angst of het geven van oneerlijke redenen vaak in de hand dat je kind dingen stiekem gaat doen. Ze hebben geen respect voor de regel gekregen, alleen angst voor de consequentie. Het vertrouwen in jou als ouder en je geloofwaardigheid daalt, daarbij wordt het kind sneller opstandig of gaat liegen.

Afspraken maken
Afspraken over klusjes in huis, over gedragsregels of beslissingen in het gezin. Over sommige afspraken heb je liever geen discussie. Dan noemen we het een opdracht. Maar er zijn ook afspraken waarbij de inbreng van het kind wel mogelijk is. Het voordeel van het betrekken van een kind bij het maken van afspraken, is dat je kind meer respect zal hebben voor de afspraken en ze beter na zal komen. Vooral bij pubers werkt dit goed. Er is minder aanleiding tot strijd over een afspraak. Ook als ze zelf inspraak hebben over de straf of beloning, zullen zij minder protesteren wanneer zij straf krijgen voor het niet nakomen van een afspraak.

Bedenk van te voren goed welke kaders je wilt stellen over afspraken, waar is geen discussie over mogelijk en welke keuzemogelijkheden ga je jouw kind geven.

Voorbeeld: Je kader is dat er klusjes gedaan moeten worden in het huis en wilt dat je kind iedere dag meehelpt. Hier kan geen discussie over plaatsvinden. Je geeft je kind vervolgens wel een keuze. Je vertelt hem(of laat hem nadenken over) alle taken die gedaan moeten worden en laat je kind er één per dag kiezen. Samen schrijven jullie deze taken op een weekplanner. Bedenk eventueel samen met je kind een redelijke straf wanneer hij zijn afspraken niet nakomt. Zorg dat je een straf bedenkt waar jullie het allebei mee eens zijn. Als er een straf is, kan er ook een beloning zijn. Deze hoeft niet groot te zijn en kan na een tijdje verdwijnen als de klusjes routine zijn geworden. Geef je kind kaders voor de beloning en laat hem zelf iets kiezen.

Het is hierbij heel belangrijk dat je de afspraken die je maakt helder houdt. Je kan ze bijvoorbeeld op papier zetten. Voor kleinere kinderen kan je gebruik maken van pictogrammen en stickers. Nog belangrijker is het dat ook jij als ouder je aan je afspraken houdt. Je mag hier heel zakelijk over zijn. Laat je niet verleiden tot een discussie. Afspraak is afspraak . Als je de afspraken op papier hebt gezet, kan je hier ook naar verwijzen.

Tips:
Bedenk de kaders van de afspraak die je met je kind wilt maken.
Bedenk welke keuze mogelijkheden je aan je kind wilt geven.
Bedenk welke eigen inbreng je kind mag hebben.
Zorg dat de afspraken helder en inzichtelijk zijn.
Zorg dat ook de consequenties afgesproken zijn. Deze consequenties moeten logisch zijn.
Blijf bij wat je hebt afgesproken.

Moeite met afscheid nemen

Thuis lijkt er soms niets aan de hand.
“We gaan zo naar school.”
“Ja,” knikt je kind en je haalt opgelucht adem.
Maar zodra de school in zicht komt is het drama.
“Ik wil niehiehiet. Ik wil bij jou blijven!”

Huilend op het schoolplein

Afbeelding: Pixabay – Denise Perrier

Verlatingsangst
Het kan zijn dat je kind last heeft van verlatingsangst. Dat komt in de peuter- en kleuterleeftijd heel regelmatig voor. Een meestal wil dit zeggen dat je kindje goed aan jou is gehecht. Dat is mooi! Maar je kindje zal ook moeten leren zonder jou de dag door te komen. Heb begrip voor de angst en het verdriet, maar blijf toch standvastig.

Aanstelleritus
Misschien heeft je kind erg veel last van aanstelleritus. Maar hoe kom je er nou achter of je kind echt heel veel verdriet heeft, of dat hij een spelletje met je speelt? Kinderen die een spelletje met je spelen doen dat meestal om dat eerdere pogingen hebben geleid tot resultaat. “Dit is echt de laatste keer dat ik je een knuffel geef….. Okay nog eentje dan.”
En deze kinderen zijn je vaak al weer vergeten, zodra jij uit het oog bent.

Doe wat je zegt
In alle gevallen; doe wat je zegt.
Ga weg als je zegt dat je weggaat en die laatste knuffel is ook echt de laatste knuffel.
Vertel al voor je met je kind op school bent hoe het afscheid zal verlopen.
Wanneer je kind angstig of intens verdrietig is, is het heel erg moeilijk om je aan je woord te houden. Maar ook dan is het voor het kind het beste als je doet wat je hebt gezegd. Dit geeft voorspelbaarheid en dat geeft rust, waardoor het kind sneller en makkelijker het afscheid zal accepteren.

Fijn afscheid nemen
Fijn afscheid nemen is misschien moeilijk voor te stellen als je iedere ochtend zo’n drama is. Maar het komt goed, zodra het vertrouwen er is dat jij echt wel weer terug komt aan het eind van de dag.
– Spreek met de juf of meester af dat hij of zij wat extra aandacht aan jouw kind geeft tijdens het afscheid nemen. Bij hele verdrietige kinderen is het fijn als de juf jouw kind even bij zich neemt en troost.
– Vertel onderweg naar school al aan je kind hoe het afscheid zal verlopen.
– Ga niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat naar school. Het is fijn als er ook andere ouders afscheid aan het nemen zijn, zodra jij dat gaat doen. En het is helemaal niet fijn als je je moet haasten.
– Mag je in de klas afscheid nemen? Spreek dan af dat je samen nog één puzzeltje maakt of spreek een andere korte activiteit af die je samen kan doen. Neem daarna afscheid.
– Neem je afscheid bij de poort of bij de deur van de klas, spreek dan af hoeveel knuffels en kusjes jullie elkaar geven.
– Draag het kind over aan de juf en vertrek. Blijf niet nog met andere moeders staan kletsen in het oog van het kind.
– Is het gebruikelijk nog even te zwaaien bij het raam. Doe dit dan even en zorg ervoor dat je kind jou heeft gezien. Is je kind erg verdrietig bij het afscheid, sla deze stap dan over, maar zeg wel tegen je kind dat je meteen weg bent.
– Als je je kind ophaalt kom dan niet terug op het verdriet van die ochtend. Praat over alle leuke dingen die het kind heeft gedaan op school.

Stiekem weggaan
Ik raad het af om stiekem weg te gaan. Je kind kan daardoor in paniek raken als hij jou niet meer ziet. De kans bestaat dat hij die paniek gaat herinneren elke keer als hij naar school wordt gebracht en het drama daardoor alleen maar groter wordt. De kans bestaat dan ook dat je kind een hardnekkigere vorm van verlatingsangst gaat ontwikkelen.

Belonen
Als je graag met een beloningssysteem werkt, is het aan te raden het kind door de juf te laten belonen. Of op het moment dat jij nog net niet weg bent gegaan. Als je er namelijk ’s middags pas op terugkomt, zit daar voor een peuter of kleuter te veel tijd tussen. Je zou kunnen belonen met stickers op een kaart.

Heb jij zelf nog tips over afscheid nemen die je graag met anderen wilt delen? Laat dan gerust een reactie achter. 

Weer naar school

Valse start:
Misschien heb je net als ik een valse start gemaakt. Vandaag zat ik snotterend op de bank in plaats van op mijn werk. Maar ook als jouw kinderen deze week al naar school zijn gegaan kunnen deze tips toch nog van pas komen.

weer naar school

Praktische voorbereiding:
Lekker uit kunnen slapen tijdens de vakantie? Dat houdt ineens op wanneer de kinderen weer naar school gaan. Probeer alvast in het ritme te komen door iedere dag een beetje eerder op te staan en ’s avonds iets eerder naar bed te gaan.
Passen de gymkleren nog? En zijn de broodtrommel en drinkbeker nog in orde? Zorg dat de schooltas van je kind compleet is en alle kleding nog past voor dat de schoolweek begint.
Nieuwe school? Loop of fiets dan van te voren met je kind alvast de route.
Doe alvast de boodschappen voor een hele week, denk daarbij ook aan de lunch en fruithapjes voor je kind. En maak het jezelf niet te moeilijk. De eerste schoolweek kan vermoeiend zijn zowel voor jou als voor je kind. Makkelijke gezonde maaltijden staan snel op tafel en kosten je niet te veel energie. In de Hallo Jumbo van deze maand staan leuke tips.
Leg ’s avonds alvast de kleding klaar die jij en je kind de volgende dag aan gaan doen. Doe dit niet alleen voor je kind maar ook voor jezelf, dit scheelt een hoop tijd. Laat je kind meehelpen met kiezen, dat voorkomt ruzie in de ochtend.
Pak ook ’s avonds vast de schooltas van je kind in, of laat je kind dit zelf doen. Als dit een gewenning wordt scheelt dit zoektochten naar die verdwenen gymschoen of dat wiskundeboek in de ochtend.
Sta een kwartiertje eerder op dan je normaal zou doen. Dat scheelt stress.

Emotionele voorbereiding:
Een nieuw schooljaar kan verschrikkelijk spannend zijn. Misschien gaat je kind dit schooljaar zelfs voor het eerst naar de basisschool of de middelbare school. Of is je kind misschien blijven zitten en krijgt hij nieuwe klasgenoten. Praat hierover met je kind, maar maak het niet te zwaar. Leg de nadruk op alle leuke dingen van het komende jaar en stel je kind gerust.
Voor kleine kinderen is het goed om in de laatste week van de zomervakantie al even naar het schoolgebouw te zijn gelopen of gefietst. Je geeft je kind op deze manier een paar dagen de tijd om aan het idee te wennen dat hij weer naar school moet. Je kan daarbij vragen stellen: “Weet je nog hoe je juf/meester heet?” “Wat vindt je het leukste op school?” “Welke kinderen zitten er bij jou in de klas?”

Rustmomenten:
De eerste schoolweken zijn vaak erg vermoeiend. Je kind en jij moeten wennen aan het ritme, krijgen ineens weer veel te doen en een hoop indrukken te verwerken. Plan daarom niet meteen alle middagen vol en hou het eerste weekend nog rustig. Dan kan je er ook de tweede week vol tegenaan.

1 2