Categorie: Schoolkind

Mam, ik verveel me

De eerste helft van de kerstvakantie zit er al bijna op. Nog ruim een week te gaan voordat de kinderen weer naar school gaan. Misschien heb jij kinderen die zich prima zelf kunnen vermaken of misschien zoek je nog een leuk idee om te doen tijdens deze vrije dagen.

kerstvakantie

 

Menukaarten maken
Knutselen met je kind hoeft niet moeilijk te zijn. Met oude doosjes en schaar, papier en wat lijm kan je al de leukste dingen maken. Nu met de kerstdagen kan je misschien met je kind de menukaarten maken voor het kerstdiner of voor de Nieuwjaars brunch. Als ze dan ook echt op tafel komen te staan, maakt dat het extra leuk.

Hutten bouwen
Een paar lakens of kleden en een tafel, wat stoelen of een wasrek en je maakt in een handomdraai een leuke hut. Je kind is er even zoet mee en het is zo’n activiteit die niet altijd zomaar mag, en daarom extra bijzonder. Je kunt de hut aankleden met kussens en knuffels en het leukste is natuurlijk als je op bezoek mag komen en samen wat kan eten en drinken in de hut.

Puzzelen
Eindelijk tijd voor een grote puzzel. Als je de puzzel op een plank of groot stuk karton legt, kan je hem verplaatsen als je de puzzel even weg wel leggen en er later aan verder wilt werken.

Spelletjes spelen
Ik vind het zelf altijd leuk om spelletjes te spelen in de kerstvakantie. Het geeft een gezellige sfeer en er is vaak meer rust voor zoiets. Kwartet, mens-erger-je-niet, ganzenbord of een moderner spelletje. Er zijn tegenwoordig zoveel leuke spellen te verkrijgen.

Pyamadag
Lekker de hele dag in je pyama mogen blijven. Met een dekentje en een knuffel op de bank, leuke kerstfilm op tv en je pyamadag is helemaal compleet.

Playbackshow
Met mijn vriendinnetjes kon ik een hele dag zoet zijn met het instuderen van dansjes en liedjes. Natuurlijk mochten de verkleedskleren niet ontbreken. Het leukste was als de ouders dan naar het resultaat kwamen kijken als we klaar waren met oefenen.

Naar het bos
Het weer is dit jaar erg zacht, en zelfs als dat niet zo was, is het heel fijn om even naar buiten te kunnen. Je krijgt er nieuwe energie van en ook in de winter is het bos nog steeds heel mooi.

Schaatsen
Veel grote steden hebben een schaatsbaan op het marktplein of in het sportcentrum. Je kan er vaak schaatsten huren, dus je hoeft zelf geen schaatsen te hebben om eens het ijs op te gaan.

Speeltuin in een andere wijk
Uitgekeken op de speeltuin bij jou in de buurt? Ga eens de speeltuin van een andere wijk ontdekken. Het weer is er goed genoeg voor.

Hebben jullie nog leuke plannen voor deze kerstvakantie?

Taalontwikkeling Deel 3: Gesprekken voeren met je kind

Gesprekken voeren
Gesprekken voeren met je kind, aan de eetkamertafel bijvoorbeeld. Als je kind net van school komt of als jullie samen zitten te eten. Meestal hebben deze gesprekken hetzelfde patroon. De ouder vraagt het kind hoe het op school was en het kind vertelt. In de klassen gebeurt dit ook vaak. De juffrouw vraagt op maandag wat de kinderen in het weekend hebben gedaan. Een kind vertelt zijn verhaal en dan mag de volgende vertellen.

Je kind leert hierdoor begrippen als gisteren en vandaag en leert verhalen in chronologische volgorde te vertellen. Maar het kind leert niet om werkelijk een gesprek te voeren.

Praten met je kind (2)

Volwassenen die gesprekken voeren, wisselen elkaar constant af. Ze stellen elkaar vragen en vullen elkaar aan wanneer ze zichzelf in het verhaal van de ander herkennen. Wanneer je je kind leert om ook te luisteren naar een ander en vragen te bedenken, werk je aan zijn sociale ontwikkeling, leer je hem kritisch te luisteren, stimuleer je zijn nieuwsgierigheid en creativiteit en komt het kind tot inzichten door zich te leren verplaatsen in een ander.

Tips:
Stel je kind vragen over hetgeen wat hij vertelt.
Vertel zelf ook over jouw dag.
Laat je kind vragen bedenken over hetgeen wat jij vertelt.
Laat je kind meedenken over oplossingen bij kleine problemen.
Heb je meerdere kinderen, laat ze dan vragen aan elkaar stellen tijdens een gesprek.
Bescherm de verhouding tussen kind en volwassenen. Maak je kind niet tot je vriendin.

Genante vragen
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze stellen soms hele onbeleefde vragen. Het is goed om kinderen te stimuleren nieuwsgierig te zijn. Ze hebben nog zoveel te leren, maar natuurlijk is het ook belangrijk om ze te leren dat sommige vragen niet beleefd zijn.

Tips:
Geef aan dat de vraag niet beleefd was. En leg uit waarom.
Laat je kind zijn excuses aanbieden als de vraag aan een ander werd gesteld.
In het geval van een vraag over een onderwerp waar je je kind iets over wilt leren: Geef op een ander moment, als je alleen bent met je kind alsnog antwoord op de vraag.
Wanneer een vraag te privé is, mag je dit gerust zeggen en aangeven dat je daarom ook geen antwoord zal geven op de vraag.
Spreek met je kind af dat als hij weer zo’n vraag heeft, dat hij die vraag even bewaart en dan pas stelt wanneer jullie alleen zijn.

Gesprekken over moeilijke onderwerpen
Niet alles is even gemakkelijk tijdens het avondeten te bespreken. Voor sommige gesprekken moet je echt even gaan zitten. En sommige gesprekken vergen wat voorbereiding. Gesprekken over de dood, over seksualiteit of over ruzie bijvoorbeeld. Als jij degene bent die dit gesprek wil gaan voeren, kan je de tijd nemen om het gesprek even voor te bereiden. Als je kind graag meer wilt weten over een moeilijk onderwerp, kan je ook aangeven dat je er even over na wilt denken en er later op terug zal komen.

Tips:
Bespreek met je partner wie het gesprek zal voeren. (Soms is het zelfs beter om een ‘buitenstaander’ het gesprek te laten voeren.)
Bedenk je van te voren wat je wilt vertellen en of er ook vragen zijn die je liever niet beantwoordt.
Kies een geschikt moment, bijvoorbeeld na het avondeten en een geschikte plek voor het gesprek. Een wandeling of een autorit zijn ook erg prettig, omdat je elkaar dan niet constant aan hoeft te kijken en er vaker stiltes vallen die niet perse ongemakkelijk hoeven te zijn.
Vertel je kind van te voren wanneer het gesprek plaats zal vinden.
Verwijder alle afleiding of zet ze uit, zoals telefoons en televisie.
Ook je kind heeft soms tijd nodig om zich op het gesprek voor te bereiden. Door bijvoorbeeld al wat folders op zijn kamer te leggen. (Bij gesprekken over seksualiteit bijvoorbeeld.) Krijgt je kind alvast de ruimte om zich voor te bereiden en vragen te bedenken.
Vertel je kind hoe jij erover denkt. Geef je kind ruimte om een eigen mening te vormen en laat die mening in zijn waarde, ook al is die niet hetzelfde als jouw mening.
Dwing je kind niet om antwoord te geven op ongemakkelijke vragen.

Taalontwikkeling Deel 2: Opdrachten geven en afspraken maken

Opdrachten geven aan je kind
Vaak is het geven van een opdracht aan je kind eenrichtingsverkeer. Jij als ouder vertelt wat het kind moet doen en verwacht vervolgens dat je kind het uitvoert. Sommige kinderen horen niet goed wat je hebt gezegd, snappen de opdracht niet, of kunnen alle onderdelen van de opdracht niet onthouden.

Praten met je kind (1)

Tips:
Zorg dat je de aandacht hebt van je kind.
Geef opdrachten die passen bij de leeftijd van je kind.
Laat je kind de opdracht herhalen.
Help je kind op gang.
Geef kaders aan je opdracht (wanneer moet het gebeuren en hoe).
Wanneer je kind vaak ongehoorzaam is, zorg er dan voor dat de consequentie voor ongehoorzaam zijn logisch is, je deze consequentie benoemt en je kind nog de kans geeft te gehoorzamen voordat je de consequentie uitvoert.
Als je een reden geeft waarom iets moet, zorg dat deze reden eerlijk is.

De laatste tip is voor ouders die soms een reden geven die niet eerlijk is.

Zoals: ‘Je moet voor 19.00 uur binnen zijn, want daarna komen de kinderlokkers.’ Of: ‘Je moet wel groenten eten anders vallen je tanden uit.’

Vaak zijn dit redenen die niet alleen onwaar zijn, maar ook nog bedoeld zijn om het kind bang te maken. Dreigen met de straf van Sinterklaas, van God of van de juffrouw op school zijn hier variaties op. Je kind gaat op deze manier gehoorzamen uit angst en niet uit het respect voor jou of voor de regel die je stelt. Daarbij schuif je de verantwoordelijkheid af naar een ander persoon. Zodra je kind erachter komt dat er buiten helemaal geen kinderlokkers lopen na 19.00 uur, daalt je geloofwaardigheid. Je kind trekt vervolgens jouw woorden vaker in twijfel. Daarbij werkt dreigen met angst of het geven van oneerlijke redenen vaak in de hand dat je kind dingen stiekem gaat doen. Ze hebben geen respect voor de regel gekregen, alleen angst voor de consequentie. Het vertrouwen in jou als ouder en je geloofwaardigheid daalt, daarbij wordt het kind sneller opstandig of gaat liegen.

Afspraken maken
Afspraken over klusjes in huis, over gedragsregels of beslissingen in het gezin. Over sommige afspraken heb je liever geen discussie. Dan noemen we het een opdracht. Maar er zijn ook afspraken waarbij de inbreng van het kind wel mogelijk is. Het voordeel van het betrekken van een kind bij het maken van afspraken, is dat je kind meer respect zal hebben voor de afspraken en ze beter na zal komen. Vooral bij pubers werkt dit goed. Er is minder aanleiding tot strijd over een afspraak. Ook als ze zelf inspraak hebben over de straf of beloning, zullen zij minder protesteren wanneer zij straf krijgen voor het niet nakomen van een afspraak.

Bedenk van te voren goed welke kaders je wilt stellen over afspraken, waar is geen discussie over mogelijk en welke keuzemogelijkheden ga je jouw kind geven.

Voorbeeld: Je kader is dat er klusjes gedaan moeten worden in het huis en wilt dat je kind iedere dag meehelpt. Hier kan geen discussie over plaatsvinden. Je geeft je kind vervolgens wel een keuze. Je vertelt hem(of laat hem nadenken over) alle taken die gedaan moeten worden en laat je kind er één per dag kiezen. Samen schrijven jullie deze taken op een weekplanner. Bedenk eventueel samen met je kind een redelijke straf wanneer hij zijn afspraken niet nakomt. Zorg dat je een straf bedenkt waar jullie het allebei mee eens zijn. Als er een straf is, kan er ook een beloning zijn. Deze hoeft niet groot te zijn en kan na een tijdje verdwijnen als de klusjes routine zijn geworden. Geef je kind kaders voor de beloning en laat hem zelf iets kiezen.

Het is hierbij heel belangrijk dat je de afspraken die je maakt helder houdt. Je kan ze bijvoorbeeld op papier zetten. Voor kleinere kinderen kan je gebruik maken van pictogrammen en stickers. Nog belangrijker is het dat ook jij als ouder je aan je afspraken houdt. Je mag hier heel zakelijk over zijn. Laat je niet verleiden tot een discussie. Afspraak is afspraak . Als je de afspraken op papier hebt gezet, kan je hier ook naar verwijzen.

Tips:
Bedenk de kaders van de afspraak die je met je kind wilt maken.
Bedenk welke keuze mogelijkheden je aan je kind wilt geven.
Bedenk welke eigen inbreng je kind mag hebben.
Zorg dat de afspraken helder en inzichtelijk zijn.
Zorg dat ook de consequenties afgesproken zijn. Deze consequenties moeten logisch zijn.
Blijf bij wat je hebt afgesproken.

Buitenspelen

Hmm heerlijk, een zacht briesje in je haar en de zomerzon op je gezicht. Behalve dat de buitenlucht en het zonlicht gezond zijn, heeft buitenspelen nog andere positieve gevolgen op de ontwikkeling van je kind.

Zand (1)

Ruimtelijk inzicht
Heuveltje op heuveltje af, helemaal naar het topje van het klimrek klimmen, zandkastelen bouwen, slootje springen en over muurtjes lopen. Spelenderwijs zijn kinderen bezig met het inschatten van afstanden, het verkennen van vormen en structuren en oefenen ze met oorzaak en gevolg. Al deze oefeningen zijn later als zij gaan rekenen heel belangrijk. Het is een stuk leerzamer zelf te ervaren dat een bal harder rolt als de ondergrond schuin afloopt dan dat iemand je dat vertelt.

Tip: Laat je kind de route vertellen vanaf het huis naar een speelveldje of de school in de buurt. Hij oefent hiermee begrippen die met het verkeer te maken hebben, maar ook zijn ruimtelijk inzicht.

Motorische ontwikkeling
Wat meer voor de hand liggend is het effect wat buiten spelen heeft op de motorische ontwikkeling. Vangen, gooien, schoppen, klimmen, rennen, fietsen etc. Kinderen die goed bewegen voelen zich vaak zekerder. Binnen is er niet altijd ruimte om vrij te kunnen rennen. Buiten kan dat wel. Ze ontwikkelen hun spieren, oog-handcoördinatie en motoriek. En bewegen is natuurlijk ook gewoon gezond.

Tip: Spoor je kind aan om zijn grenzen te verleggen, door harder te rennen, verder te gooien of hoger te klimmen. Let daarbij wel op dat je kind zich hier goed bij voelt en geef ondersteuning waar nodig. Eerst samen doen werkt vaak erg goed en dan krijg je zelf ook nog een beetje lichaamsbeweging.

Sociale vaardigheden
Buiten spelen gebeurt vaak in groepen. Buiten komt je kind andere kinderen tegen. Je kind oefent in het maken van contact met andere kinderen. Hoe ouder het kind wordt hoe ingewikkelder de sociale afspraken zijn tussen kinderen. Er komen allerlei spelregels bij waar onenigheid over kan ontstaan en waar het kind zich aan moet houden. Groepsprocessen worden ingewikkelder en je kind zal proberen om een bepaalde rol in het groepsproces aan te gaan nemen, is hij een leider, een onderhandelaar of een meeloper? Het begint misschien met de vraag: “Mag ik meedoen?” of “Mag ik na jou op de schommel.” en kan uitlopen tot hele discussies of de bal nu wel of niet over de lijn ging.

Tip: help je kind niet meteen met het oplossen van conflicten. Laat hem even experimenteren, zo leert hij zelf een conflict oplossen en kijkt hij niet steeds naar jou als er onenigheid ontstaat. Als het mis gaat, spring je natuurlijk wel in. Probeer het conflict dan samen op te lossen, maar los het niet voor hem op. Je kan bespreken wat je kind zou kunnen zeggen of je stelt ondersteunende vragen om tot een oplossing te komen.

Buiten spelen tips

Zelfstandigheid
Vanaf 6 jaar kunnen kinderen zelfstandig buiten spelen, mits dit niet te ver van huis en in een rustige buurt gebeurt. Je kind moet misschien zelf oversteken, zelf de tijd in de gaten houden, maar ook zelf contact maken met andere kinderen, zelfstandig ruzies of kleine problemen oplossen en zelf inschatten of hij al wel of niet tot het topje van het klimrek durft te klimmen.

Tip: Maak afspraken met je kind die passen bij de leeftijd. Als het kind nog jong is, ga dan af en toe kijken hoe het gaat.

Ontdekken
Overal kruipen en vliegen beestjes. Onder een steen wonen pissebedden, in de vijver groeien waterlelies en met een lange stok kan je precies ver genoeg komen om de bal van het schuurtjete wippen als hij op het dak ligt. De wereld zit vol met wonderen die je kind nog moet ontdekken. Wonderen die je met je eigen ogen moet zien en met je eigen vingers moet kunnen voelen. Maar ook de ontdekking dat fietsen zonder handen moeilijk is en dat vallen pijn doet. Van zelf ervaren en ontdekken leert een kind later ook zelf gevaren in te schatten.

Tip: Stel je kind vragen om de nieuwsgierigheid te prikkelen. “Wat zou die vogel daar in het gras gevonden hebben?” “Wat gebeurt er als je een steen in de vijver gooit, zou hij blijven drijven? En een stok?”

Tactiele ontwikkeling
Baby’s steken nog alles in hun mond om te ontdekken, maar wanneer je kind die fase voorbij is, laat hem dan gerust dingen pakken en aanraken buiten. Het gevoel van zand tussen je vingers. Ontdekken dat zand door je handen kan glijden, maar als je er water bij doet, je er vormen mee kan maken. Hoe voelt water? De bast van een boom? Een kiezel? Door te voelen leert een kind de eigenschappen van voorwerpen om zich heen te kennen en er gebruik van te maken.

Tip: Stel vragen aan je kind om de nieuwsgierigheid te prikkelen. “Zou die boom dat glad of ruw aanvoelen?” “Zou die steen warm of koud aanvoelen?”

Heb jij zelf nog tips over afscheid nemen die je graag met anderen wilt delen? Laat dan gerust een reactie achter.

Vakantie

Heerlijk die zomer, maar lig je net met je zonnebril op, je spa blauw in je hand op je tuinstoel in de zon, komt er een kind naast je staan: “Mama, ik verveel me.”
Je bent misschien geneigd om op te staan en je kind te vermaken. Hier zijn wat tips om samen de zes weken zomervakantie door te komen.

Vrouw strand


Thuisblijven
Tegenwoordig blijven veel mensen thuis tijdens de zomervakantie. En soms betekent dat voor je kind dat alle vriendjes weg zijn en hij op zichzelf is aangewezen. Sommige kinderen vermaken zich prima alleen, andere kinderen hebben daar wat meer moeite mee.
Toch raad ik je aan om niet de hele dag je kind te vermaken. Het is goed voor kinderen om zelf met oplossingen te komen, even op zichzelf aangewezen te zijn en hun eigen interesses te onderzoeken. Je zult zien, zodra jij stopt met entertainen, zal je kind vanzelf iets bedenken om te doen. Soms duurt het even, maar je een uurtje vervelen is echt niet zo erg.
Wissel de momenten dat je kind alleen moet spelen natuurlijk wel af met fijne ouder en kind tijd. Jullie kunnen een gezelschapsspelletje spelen, een potje voetballen of tennissen, samen iets knutselen of bakken, maar ook samen met de lego of de poppen spelen. Kinderen vinden het geweldig als ze jou mogen betrekken in hun spel en ze leren ontzettend veel van jouw voorbeeld.

Als je kind er erg veel moeite mee heeft om zichzelf te vermaken, geef dan duidelijk aan wanneer hij alleen moet spelen en wanneer je samen iets gaat doen, zodat je kind niet de hele middag alleen maar zit te wachten tot jij aanbiedt om toch iets samen te doen. Geef ook een paar suggesties voor de invulling van zijn tijd. Houdt er rekening mee dat jongere kinderen meer aandacht van jou nodig hebben dan oudere kinderen.

Dagje weg
Een dagje weg hoeft niet duur te zijn. Ga bijvoorbeeld eens naar een wat grotere speeltuin in een andere wijk of dorp. Je kunt hutten bouwen in het bos. Of picknicken, waarbij je eerst samen de hapjes maakt en die daarna op een kleedje in het park, het bos of gewoon de tuin opeet. Is er een natuurcentrum in de buurt? Kijk of ze themawandelingen hebben of andere activiteiten. Bezoek eens samen een museum. Ga zwemmen in een nabijgelegen meer. Bezoek een bijzondere stad, een kinderboerderij of ga naar een van de kleinere dierentuinen in Nederland. En voor de creatievelingen onder jullie; verzin zelf een speurtocht of knutsel samen vliegers en laat ze daarna op in het park.

Bereid je kind erop voor dat jullie een dagje weg gaan. Je kan de bestemming nog een verrassing houden, maar het geeft vaak meer rust als je kind weet op welke dag jullie een dagje weg zullen gaan.

Lange autorit
Is het bij jullie een drama in de auto naar Frankrijk? Zorg er dan voor dat de kinderen onderweg wat te doen hebben. Kleurboekjes, raadselboekjes, strips, boeken, puzzelboekjes en muziek doen het vaak goed. Om het interessant te houden, kan je ervoor kiezen om een paar dingen te kopen voor onderweg en deze gedurende de reis te geven. Je kan dit zelfs met je kind afspreken door bijvoorbeeld een aantal punten op de rit te bepalen. Het eerste tankstation waar jullie stoppen, het moment dat jullie de grens over gaan, na de lunch etc.
Ook autospelletjes doen het goed. Tel samen hoeveel caravans je ziet, probeer zo snel mogelijk alle letters van het alfabet te verzamelen in nummerborden en de eerste letters van plaatsnamen op de borden of houdt een wedstrijdje rode auto’s ontdekken.
Zoute snacks en veel water zijn belangrijk in de hete auto. Af en toe je benen kunnen strekken is ook erg prettig.

meisje branding

Op vakantie
“Gaan we nou alweer naar een stad?”
Wissel de activiteiten tijdens je vakantie af. Kinderen vinden het vaak heerlijk om gewoon een dagje op de camping te blijven en vriendjes te maken. Twee dagen achter elkaar een stad bezoeken is vaak een drama en je wilt niet een hele dag mopperende kinderen achter je aan hoeven te slepen. Vraag de kinderen wat zij leuk vinden om te doen en sluit compromissen. Zo houdt je het voor iedereen gezellig.
Misschien vindt je het heerlijk om van plek naar plek te reizen. Voor kinderen is dit vaak minder leuk. Het aantal indrukken wat ze moeten verwerken is soms te overweldigend en de kinderen zijn alleen op elkaar of op jullie aangewezen. De hele tijd in de auto zitten is ook geen feest. Zij willen meestal liever op een plek blijven waar ze andere kinderen kunnen ontmoeten. Bespreek van te voren met je kinderen wat voor vakantie je in gedachten hebt, zodat alle verwachtingen helder zijn. Je kan de kinderen hierbij vanaf een jaar of acht inspraak geven. Ze kunnen dan best zelf aangeven wat ze wel of niet leuk vinden. Het is tenslotte ook hun vakantie.

1 2